Voss Filmklubb

Logo Voss Filmklubb

Voss Filmklubb starta opp hausten 2015 og har hatt trufaste medlemmer på mellom 40 – 60 stk sidan byrjinga. Filmutvalet varierer mellom eldre klassikarar og nyare kvalitetsfilm.

Grunna stengte kinosalar etter flaumen i haust er framsyningane flytta til Voss Bowling, annankvar onsdag kl. 19.00.

VOSS FILMKLUBB VÅR 2023

Onsdag 8. mars - First Cow

Onsdag 22. mars småen (The Kid)

Onsdag 19. april - Adjø Solidaritet

Onsdag 3. mai - Det finnes ingen djevel

onsdag 24. mai - Midtsommarnatts tango

Voss Filmklubb sitt føremål er å:

Fremja interessa for film som kunstutrykk og som opplysnings og underhandlingsmedium.

Bruke film som eit historisk og kulturhistorisk hjelpemiddel.

Fremja filmkunnskap, vurdering og forståing av film og filmen sin rolle i samfunnet.

Klubben ynsjer å visa kvalitetsfilm, gjerne i samband med foredrag, diskusjonar og andre kulturarrangement

Medlemspris: kr. 250 Billettpris kr. 60,-

Voss Filmklubb starta opp hausten 2015 og har hatt trufaste medlemmer på mellom 40 – 60 stk sidan byrjinga. Filmutvalet varierer mellom eldre klassikarar og nyare kvalitetsfilm.

Grunna stengte kinosalar etter flaumen i haust er framsyningane flytta til Voss Bowling, annankvar onsdag kl. 19.00.

VOSS FILMKLUBB VÅR 2023

Onsdag 8. mars - First Cow

Onsdag 22. mars småen (The Kid)

Onsdag 19. april - Adjø Solidaritet

Onsdag 3. mai - Det finnes ingen djevel

Onsdag 24. mai - Midtsommarnatts tango

Voss Filmklubb sitt føremål er å:

Fremja interessa for film som kunstutrykk og som opplysnings og underhandlingsmedium.

Bruke film som eit historisk og kulturhistorisk hjelpemiddel.

Fremja filmkunnskap, vurdering og forståing av film og filmen sin rolle i samfunnet.

Klubben ynsjer å visa kvalitetsfilm, gjerne i samband med foredrag, diskusjonar og andre kulturarrangement

Medlemspris: kr. 250 Billettpris kr. 60,-