Aldersgrenser

barn

Alle - Denne sensuren tyder at alle kan sjå filmen, men den høver ikkje nødvendigvis for alle.

6 år - tillete for alle barn saman med vaksne

9 år - barn ned til 6 år saman med vaksne

12 år - barn ned til 9 år saman med vaksne

15 år - unge ned til 12 år saman med vaksne

18 år - absolutt aldersgrense - ingen under 18 år kjem inn, sjølv i fylgje med myndig person

Du kan lese meir om dette hjå Filmtilsynet:

http://www.medietilsynet.no/filmdatabasen/