Filmperler

cinema paradiso

Filmperler er definisjonen på den gode filmen, som enten har vunne prisar på filmfestivalar eller fått ekstra gode kritikkar. Filmar som gir oss litt ekstra og talar til hovudet, hjartet og gir oss andre verdiar enn berre underhaldning!

Grunna flaumen, som råka oss hausten 2022, har vi ein pause med filmperler annankvar onsdag. Vi annonserer her og på Facebook-sida vår "Filmperler på Voss Kino" dersom vi har ein "pop-up" perleframsyning innimellom. :)

Vi annonserer på Facebook-sida vår; Filmperler på Voss Kino.

Billettpris kr 100,-, gje beskjed i kinokiosken om at du skal ha "filmperle"-pris

Nokre dagar vil gjere litt ekstra, som filmspørsmål, konkurranse, servering eller ein introduksjon, kom gjerne med innspel eller forslag!

Vonar at dette vil være eit møtepunkt for publikum med interesse for kvalitetsfilmen.
Vi har òg ei eigen Facebook-side for alle som vil ha påminning og meir informasjon,
be om å få bli med: "Filmperler på Voss Kino"

Velkomen!