Billettprisar

Bilete av billetter

Born/unge tom 14 år: kr.105/115,- **

Vaksne: kr. 120,-140,-

Honnør: kr. 110,-/120,- *

* Over 67 år eller uføretrygda. Gyldig alders-legitimasjon eller NAV sin honnørlegitimasjon må visasst.

** Gjeld filmar med aldersgrense 12 år eller lågare og som startar seinast kl.18.30 (barnepris til og med fylte 14 år).