Filmperler

Filmperler er definisjonen på den gode filmen, som enten har vunne prisar på filmfestivalar eller fått ekstra gode kritikkar. Norsk Filminstitutt har støtta oss i å kunne sette opp eit program for 2018.

Filmperleprogrammet hausten 2018:
Annankvar onsdag kl. 20.00 - billettpris kun kr. 80,-

Enkelte onsdagar vil vi ha filmspørsmål, konkurranse, servering eller ein introduksjon, kom gjerne med innspel eller forslag!

Vonar at dette vil være eit møtepunkt for publikum med interesse for kvalitetsfilmen.

Velkomen!

Vi vil gjerne ha hjelp med å finne gode filmar denne hausten, på følgjande onsdagar:

Onsdag 29. august - En dommers dilemma kl. 19.30

Onsdag 12. september - Blindsone

Onsdag 26. september - Når jeg faller

Onsdag 10. oktober - Amatører

Onsdag 24. oktober - Grensen

Onsdag 7. november - Fornærmelsen

Onsdag 21. november - Andrea Bocelli - musikkens stillhet

Onsdag 5. desember - Kapteinen

Onsdag 19. desember : Cold War (erstatning for Cinema Paradiso, som går ut)