Filmperler

Filmperler er definisjonen på den gode filmen, som enten har vunne prisar på filmfestivalar eller fått ekstra gode kritikkar. Filmar som gir oss litt ekstra og talar til hovudet, hjartet og gir oss andre verdiar enn berre underhaldning!

Nytt program for hausten 2019!


Annankvar onsdag, ca kl. 20.00 - billettpris kun kr. 80,-

Enkelte onsdagar vil vi ha filmspørsmål, konkurranse, servering eller ein introduksjon, kom gjerne med innspel eller forslag!

Vonar at dette vil være eit møtepunkt for publikum med interesse for kvalitetsfilmen.
Vi har òg ei eigen Facebook-side for alle som vil ha påminning og meir informasjon,
be om å få bli med: "Filmperler på Voss Kino"

Velkomen!

Onsdag 11. september: Amazing Graze

Onsdag 25. september: Fisherman’s Friends

Onsdag 9. oktoer: Sir

Onsdag 23. oktober: Smerte og Ære

Onsdag 6. november; Yomeddine

Onsdag 20. november: Astrup – Flammen over Jølster

Onsdag 4. desember: Sorry We Missed You

Onsdag 18. desember: Marianne & Leonard