Voss Filmklubb

logo

Voss Filmklubb starta opp hausten 2015 og har hatt trufaste medlemmer på mellom 40 – 60 stk sidan byrjinga. Dei har framsyning i Digitalsalen annankvar onsdag kl. 20.00 og filmutvalet varierer mellom eldre klassikarar og nyare kvalitetsfilm.

Program hausten 2018:

Onsdag 9. januar Fitzcarraldo
Onsdag 23. januar Frida Kahlo
Onsdag 6. februar En mann som skriker
Onsdag 20. februar Farvel, min konkubine
Onsdag 6. mars Spise, sove, dø
Onsdag 20. mars Dårekisten
Onsdag 23. april Down by law
Onsdag 24. april Snøen på Kilimanjaro
Onsdag 8. mai Gjøken
Onsdag 22. mai Den lykkeligste dagen i Olli Mâkis Liv

Voss Filmklubb sitt føremål er å:

Fremja interessa for film som kunstutrykk og som opplysnings og underhandlingsmedium.

Bruke film som eit historisk og kulturhistorisk hjelpemiddel.

Fremja filmkunnskap, vurdering og forståing av film og filmen sin rolle i samfunnet.

Klubben ynsjer å visa kvalitetsfilm, gjerne i samband med foredrag, diskusjonar og andre kulturarrangement

Medlemspris: kr. 250
Billettpris kr. 60,-