Voss Filmklubb

logo

Voss Filmklubb starta opp hausten 2015 og har hatt trufaste medlemmer på mellom 40 – 60 stk sidan byrjinga. Dei har framsyning i Digitalsalen annankvar onsdag kl. 19.00 og filmutvalet varierer mellom eldre klassikarar og nyare kvalitetsfilm.

VOSS FILMKLUBB VÅR 2022:

Onsdag 12. januar - Kunstneren og tyven

Onsdag 26. januar - The Iron Ladies

Onsdag 9. februar - Nomadland

Onsdag 26. februar - En tid for fulle hester

onsdag 9. mars - Skitt fiske

Onsdag 23. mars - Quo Vadis, Aida

Ondag 6. april - Historias Minimas

Onsdag 20. april - I Hired a Contract Killer

Onsdag 4. mai - Vodka Lemon

Onsdag 19. mai - Mitt liv som hund

Voss Filmklubb sitt føremål er å:

Fremja interessa for film som kunstutrykk og som opplysnings og underhandlingsmedium.

Bruke film som eit historisk og kulturhistorisk hjelpemiddel.

Fremja filmkunnskap, vurdering og forståing av film og filmen sin rolle i samfunnet.

Klubben ynsjer å visa kvalitetsfilm, gjerne i samband med foredrag, diskusjonar og andre kulturarrangement

Medlemspris: kr. 250
Billettpris kr. 60,-