Voss Filmklubb

logo

Voss Filmklubb starta opp hausten 2015 og har hatt trufaste medlemmer på mellom 40 – 60 stk sidan byrjinga. Dei har framsyning i Digitalsalen annankvar onsdag kl. 20.00 og filmutvalet varierer mellom eldre klassikarar og nyare kvalitetsfilm.

Program hausten 2018:

Onsdag 22.08 Manchester By The Sea
Onsdag 05.09 Corn Island
Onsdag 19.09 Om Kropp og Sjel
Onsdag 03.10 Charlie's Country
Onsdag 17.10 Høstsonaten
Onsdag 31.10 Hushjelpen
Onsdag 14.11 Kampen og Algerie
Onsdag 28.11 Buena Vista Social Club
Onsdag 12.12 Loving Vincent

Voss Filmklubb sitt føremål er å:

Fremja interessa for film som kunstutrykk og som opplysnings og underhandlingsmedium.

Bruke film som eit historisk og kulturhistorisk hjelpemiddel.

Fremja filmkunnskap, vurdering og forståing av film og filmen sin rolle i samfunnet.

Klubben ynsjer å visa kvalitetsfilm, gjerne i samband med foredrag, diskusjonar og andre kulturarrangement

Medlemspris: kr. 250
Billettpris kr. 60,-