Billettprisar

Born: kr. 100/110,- **

Vaksne: kr. 120,-/130,-

Honnør: kr. 105,-/120,- *

3D-tillegg kr. 15/20,-

* Over 67 år eller uføretrygda. Gyldig alderslegitimasjon eller NAV sin honnørlegitimasjon må visast.

** Gjeld filmar med aldersgrense 12 år eller lågare og som startar seinast kl.18.30 (barnepris til og med fylte 14 år).

Prisene kan viariere for eksempel for filmer som varer lenger enn 2 timar.

Born/voksen: En reknast som vaksen når ein har fylt 15 år.