Billettprisar

Born: kr. 105/115,- **

Vaksne: kr. 125,-/135,-

Honnør: kr. 110,-/120,- *

3D-tillegg kr. 15/20,-

* Over 67 år eller uføretrygda. Gyldig alderslegitimasjon eller NAV sin honnørlegitimasjon må visast.

** Gjeld filmar med aldersgrense 12 år eller lågare og som startar seinast kl.18.30 (barnepris til og med fylte 14 år).

Born/voksen: En reknast som vaksen når ein har fylt 15 år.