Gå til hovedinnhold

Billettprisar


Vaksne kr. 110,- / 120,-

(avhengig av lengden på filmen og filmleige)

Honnør kr. 100,-* / 110,-

Born kr. 90/100,-**

3D: + kr. 10/15,-

Kulturkort: rabatt på kr. 10,- vekedagar frå tysdag - torsdag (vis skulebevis frå vidg. skule eller kulturkort).

Born/vaksen. Vaksenpriis frå fylte 15 år

Gåvekort: Dersom ein går på ein film som kostar meir, til dømes 3D-film betalar ein mellomlegget

Frikort: Gjeld på ordinære framsyningar (ikkje premièrer og 3D-filmar)

* Over 67 år eller uføretrygda. Vis gyldig alderslegitimasjon eller honnørlegitimasjon frå NAV.

** Gjeld filmar med aldersgrense 12 år eller yngre og som startar før kl. 18.00 (barnepris til om med fylte 14 år).

*** Vil sel ikkje barnebillettar på filmar som byrjar kl. 18.30 eller seinare.

NB! kjøpte billettar blir ikkje refundert!